Center AddressesDelhi -------- "H.M.D.A.V. Sr. Sec. School, Darya Ganj, Near Shroff's Eye Hospital, New Delhi - 110002"

VARANASI -------- "VASANTA COLLEGE FOR WOMEN, RAJGHAT FORT, VARANASI 221 001 - U.P."

Mumbai -------- "Department of Computer Science, University of Mumbai, Vidyanagari Campus, Santacruz(East), Mumbai-400098"

Jalgaon -------- "M.J. College, Jilha Peth, Jalgaon - 425002"

Aurangabad -------- "S. B. E. S. College of Science,Saraswati Colony, Aurangpura, Aurangabad-431001 (MS)"

Ahmednagar -------- "Ahmednagar College, Ahmednagar"

Kolhapur -------- "Department of Mathematics, Shivaji University, Kolhapur"

Nashik -------- "K.T.H.M. College, Gangapur Road, Shivaji Nagar, Nashik - 422002"

Nagpur -------- "Shivaji Science College, Congress Nagar, Near AJANI RLY STN, Nagpur - 440012"